BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

dátum pridania: 05.05.16-14:04 Združenie STORM, CPIS BUDÚCNOSŤ a Mesto Nitra realizujú spoločne od novembra 2015 projekt Poradenského centra pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí. Rodovo podmienené a domáce násilie je veľmi...

Ľudia, miesta a veci

SME.sk/ Jana Černáková / článok o pripravovanej divadelnej hre ,,Ľudia, miesta a veci" v kontexte závislostí pod odborným dozorom Doc.PhDr. Ľuby Pavelovej, PhD.   dec 2017 o 8:00 JANA ČERNÁKOVÁ Väčšina hry sa bude odohrávať v liečebni pre závislých Súčasnú pôvodnú...

Share This