„Najbližšia pomocná ruka je na konci tvojho ramena“ Mark Twain

Milí naši klienti, srdečne Vás všetkých pozdravujem!

Aktuálna situácia na Slovensku, ako aj vo svete nasvedčuje tomu, že bližšie dni, možno týždne nám nebude umožnené sa osobne stretnúť. Vďaka technológiám však naďalej ostávame v spojení, čo my považujeme za veľmi dôležité. Napriek tomu sa už dlhšie zamýšľam nad otázkou, kto alebo čo Vám v týchto nie ľahkých dňoch najviac pomáha? Verím, že u mnohých z Vás po zodpovední otázky,  je to práve rodina,  od ktorej dostávate najväčšiu podporu, pocit bezpečia či istoty. Vnímam však, že na to, aby sme dokázali všetky tieto skúšky ustáť je potrebné pracovať aj so svojím vnútorným svetom. Možno práve dostatočným  poznaním svojho prežívania , môžeme správne reagovať v rôznych životných situáciách a tým si podať  najbližšiu pomocnú ruku.

Všetkým Vám zo srdca prajem, aby ste na svojej ceste našli silu a chuť prekonávať samých seba.

S pozdravom

Mgr. Alexandra Kaňuchová

sociálna pracovníčka

Téma úvahy č. 5 bude na tento týždeň: Môj osobný postoj k „svetu“ a „životu“ ako takému.

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:

1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba

2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote

3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)

Termín vypracovania do pondelka : 20.4. do 9.00. hod.

Share This