Táto úvaha je veľmi filozofická a špecifická, dalo by sa o nej napísať veľa strán alebo aj, len niekoľko viet. Môj osobný postoj k svetu a životu je pozitívny a optimistický. Snažím sa vnímať svet taký aký naozaj je, taký ako mi ho prináša denný život, snažím sa vnímať ho pozitívne. Udalosti a situácie ktoré prináša denný život prijímam tak ako prichádzajú.

Uvedomujem si, že ich môžem ovplyvniť svojim konaním, ale len čiastočne, len do určitej miery.

To čo nemôžem ovplyvniť niektorí odborníci nazývajú karma, alebo osud. Kde je hranica medzi mojou vedomou činnosťou a osudom sa snažím rozoznať, ale u každého jedinca je to individuálne. Niekto svoje činy dobré i zlé zámerne zdôvodňuje zásahom osudu, hovorí o tzv. zásahu Božej ruky a takto sa snaží zakrývať najmä svoje zlé činy a skutky. Ja sa počítam medzi ľudí, ktorí sa nezvyknú vyhovárať na zásah osudu. Som presvedčený, že svojim konaním môžem svoj osud dosť ovplyvniť.

Nie nadarmo sa hovorí, že každý si je tvorcom svojho šťastia.

Ja za seba konštatujem, že život ktorý teraz žijem mám rád, snažím sa užívať si ho do najväčšej možnej miery podľa toho, ako mi to dnešná situácia dovoľuje. A čo sa týka sveta ako takého, snažím sa byť maximálne realistický, vnímam ho viac pragmaticky ako filozoficky a už vôbec sa nechcem vo svojich postojoch a názoroch opierať o osud, zdôvodňovať ich realitu akousi karmou.

Share This