Milí rodičia, deti i ostatní klienti našej n.o.,

prihováram sa Vám i ja v čase, kedy nemáme možnosť osobného kontaktu v poradenskom procese, do ktorého ste nastúpili vo svojom neľahkom životnom období.

Vnímam túto súčasnú situáciu ako istú prekážku, ktorá nám všetkým skrížila cestu, na ktorú sme sa spoločne vydali. Prekážky v živote nám prichádzajú v rôznych podobách, situáciách, niekedy za prekážku môžeme považovať i vzťah s človekom, ktorý nám je najbližší. Častokrát to býva práve vzťah s členmi našej rodiny, s našimi najbližšími…

Avšak na to, aby sme sa v živote posunuli ďalej, je dobré, aby sme akékoľvek zdanlivé prekážky, či problémy v živote premenili na VÝZVY. Výzvy, ktoré keď zdoláme, nás napokon posilnia, scelia a my sa tak stávame lepšími ľudskými bytosťami. Vďaka skúsenostiam s úspešným zvládaním rôznych životných situácií sa nám potom žije ľahšie, nadobúdame v sebe väčšiu istotu a sme pripravení vnímať a prijímať príjemné stránky života.
Verím, že sa Vám počas týchto dní darí čeliť výzvam a nachádzate v sebe silu a motiváciu žiť svoj život s radosťou a v blízkosti ľudí, ktorých si vážite a máte ich radi.

Prajem Vám to zo srdca.

Téma úvahy č. 4 bude na tento týždeň: Akým výzvam čelím vo svojom živote a čo/kto mi v tom pomáha ?

K úvahe (tak ako ste už zvyknutí) prosíme doplniť i nasledovné body:
1. Zrnko múdrosti a jeho vysvetlenie – každý za seba
2. Reflexie za posledný týždeň- čo sa udialo vo Vašom živote
3. Pohody, nepohody, ocenenia za posledný týždeň (nemusí sa to týkať iba členov komunity)
Nakoľko nás čakajú veľkonočné sviatky, termín vypracovania sme zmenili na utorok 14.4.2020.

?

Prajeme Vám požehnané sviatky jari 

Mgr. Kristína Langheiterová

sociálna pracovníčka

Share This