Môcť si vybrať, to je ako sloboda. Len si vybrať správne!

Každodenne stojíme pred potrebou správneho rozhodovania sa. Aj tie najbanálnejšie situácie sú často prvým krokom k úspechu, len sa vybrať správnou cestou. Áno, vždy mám na výber, pri každom rozhodovaní. Nie vždy sa rozhodnem správne. Dôležité však je to, že to bolo moje rozhodnutie a to je fér. Ako hovorí životná múdrosť: „Každý je sám strojcom svojho šťastia!“ Niekedy robím rozhodnutia na základe skúseností, v iných situáciách, ako sa hovorí – srdcom. Najťažšie je rozhodovanie, keď je výber priveľký. V poslednej fáze mojej alkoholovej závislosti som si často uvedomoval potrebu vymaniť sa z toho bludného kruhu. Kým som dospel k rozhodnutiu začať liečbu, mnohokrát som si vybral to jednoduchšie. Že však nabudúce. Dnes som veľmi rád, že som našiel tú vnútornú silu

Share This