Začnem tým, čo je pre mňa to najdôležitejšie. Podlaha. Je ozajstným základom pre moje bytie. Mojou podlahou je každodenná  práca so sebou samým. Významnou súčasťou mojej podlahy je skupinová terapia, teda „Budúcnosť“, návštevy lekára, posilovačky a režim dňa. To sú základy, na ktorých budujem svoju súčasnosť i budúcnosť.

Share This