U mňa je už týchto pomyselných šesť stien pevne vybudovaných, dnes sa už snažím len o ich starostlivé ošetrovanie. Budovanie týchto stien bola dlhodobá záležitosť, ich základy, ich stabilita, veľkosť a charakter sa formovali dlhú dobu, počas života sa postupne menili a vyvíjali, až nadobudli terajšiu podobu. Ich dnešný stav je výsledkom celého môjho doterajšieho života. Som presvedčený o tom, že sú dostatočne stabilné a pevné, aby mi dnes umožňovali pokojný a hlavne bezpečný život.

Share This