Hovorím si, že vlastne žiť zodpovedne a šťastne je normálne, mala by to byť samozrejmosť, všetkých 6 stien je potrebných, majú sa pravidelne striedať, aby kolobeh života bol naplnený, pretože si myslím, že nikdy nie je dobré, keď sa niečo dlhšie spoliehame a lipneme na niečom. Samozrejme, že je potrebné mať známych, predstavu o budúcnosti, koníčky a veľa ďalšieho, ale je tiež potrebné mať nad všetkým nadhľad, pretože ako všetci vieme, všetkého veľa škodí aj keď je to dobré alebo dokonca vyzerá správne.

Share This