Slová majú veľkú silu. Môžu pochopiť, pochváliť, ale aj zraniť a ublížiť. Ja som sa svojimi slovami v opitosti naubližoval už dosť – hlavne svojej manželke. Vždy som sa snažil využiť slová na poradenie, pochválenie detí alebo na normálnu komunikáciu. Nikdy som nechcel svojimi slovami nikomu ublížit – ani akoukoľvek inou  formou, ale alkohol ma k tomu priviedol, načo som vôbec neni hrdý. Chcem sa vrátiť ku takej komunikácii, akú som používal kedysi – zrozumiteľnú a prívetivú. Veď ako sa budem rozprávať ja s deťmi, tak sa budú rozprávat aj oni s inými a aj so mnou a manželkou. Negatívne myšlienky ti nikdy neprinesú pozitívny život. Negatívne nastavené vnímanie mi nič dobré neprinesie, stále budem so všetkým nespokojný a aj život bude potom celý negativny. Chcem mať myšlienky nastavené pozitívnym smerom a tešiť sa aj z maličkostí, ktoré prináša.
Share This