Zrnko múdrosti: „Nechaj ísť tých, ktorí ťa vyčerpávajú a ťahajú dole a obklop sa tými, ktorí ťa povznášajú a odkrývajú to najlepšie, čo v Tebe je.“

Share This