• keď na sebe naozaj dvom ľuďom záleží, budú vždy hľadať spôsob, ako byť blízko jeden pre druhého.
Share This