INDIVIDUÁLNE AKTIVITY

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Individuálne poradenstvo krátkodobé je často iba kontaktné, pričom nás klient osloví 1x a distribučné, kedy ho distribuujeme k inej službe.
Individuálne poradenstvo dlhodobé je proces, v ktorom poradca zorientováva klienta v jeho problémoch, prispieva k ichporozumeniu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení. 

INDIVIDUÁLNE SOCIÁLNE PORADENSTVO

Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení klienta na jeho reálnej orientácii v živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania klienta a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity. 

INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť psychologickými prostriedkami, vykonávaná psychológom, k uvedomeniu si vnútorných mechanizmov klienta, spúšťajúcich vývoj a zotrvávanie v závislosti a podpora klientov k riešeniu svojej situácie.

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This