INDIVIDUÁLNE AKTIVITY

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO
Ponúkame individuálne poradenstvo krátkodobé pre deti a ich rodiny v oblasti zneužívania návykových látok a gamblingu, kde od nás klient dostáva informácie k riešeniu svojho problému a možností pomoci.
Taktiež ponúkame individuálne poradenstvo dlhodobé pre deti a ich rodiny. Je to proces, v ktorom poradca zorientováva klientov v problematike zneužívania návykových látok a gamblingu a poskytuje odbornú pomoc pri ich riešení.

INDIVIDUÁLNE SOCIÁLNE PORADENSTVO
Individuálne sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom a založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji optimálneho uplatnenia detí a ich rodín v ichreálnom živote. Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov ich správania.

INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
Individuálne psychologické poradenstvo je profesionálna odborná činnosť realizovaná psychologickými prostriedkami. Vykonáva ju psychológ s cieľom uvedomenia si vnútorných mechanizmov u detí a ich rodín, spúšťajúcich zneužívanie návykových látok a podpora klientov k riešeniu svojej situácie.

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This