Sloboda… Kde končí sloboda jedného, začína sloboda druhého… Niekedy je veľmi ťažko nájsť hranice slobody ľudí s ktorými žijeme.

Share This