Pripadá mi prirodzené, že mi neprináleží zasahovať do rozhodnutí a konania iných. Aj keď ešte občas ma toto konanie/rozhodnutie zaskočí, ak som ho nepredvídal, nepočítal s ním. Snažím sa však tak či onak rešpektovať slobodnú vôľu každého naokolo. A konať slobodne vo svojom živote do tej miery, kým sa to týka mňa samého a nezasahujem do slobody iným. Niekedy napr. stačí nespraviť hneď závery alebo skutok, ale radšej sa spýtať a podľa odpovede potom porozmýšľať nad najlepším riešením a až potom konať. 

Share This