Všímam si koľko ľudí trpí následkami toho, čo spravili, alebo nespravili, ako sa rozhodli. Je ťažké rozlíšiť a pochopiť, aké činy prináša úspech a zdravé plody. Taktiež sa snažím o poznanie ako jednať ako nejednať navonok. Niekedy som aj ťažko chápala slobodu syna, pretože každý ju máme v inom a ináč. Tým, že má dopriatu slobodu slova, bytia, a jeho existencie domnievam sa ,že sme na lepšej ceste. Mám aj tento pohľad ,že sloboda končí tam, kde sa začína sloboda iného, druhého pretože je to aj dôkazom našej ľudskosti.

Share This