Aj v mojom živote bolo veľa prípadov, keď som nedocenil, alebo správne neodhadol dôsledky môjho konania, čo sa v bežnom živote stáva, lebo však nikto nie je dokonalý, ale dnes na rozdiel od minulosti si dokážem aj uvedomiť dopady, ktoré musím znášať, resp. riešiť, aby som napravil dôsledky nesprávnych rozhodnutí. Zistil som, že čím som starší, tým viac uvažujem nad svojimi rozhodnutiami, som opatrnejší, menej riskujem a priznám sa, že po nejakých nových, veľkých rozhodnutiach už ani netúžim.

Share This