Nezisková organizácia Budúcnosť, ktorá poskytuje pomoc osobám s rôznymi druhmi závislostí mala 20. septembra  Deň otvorených dverí, kde prezentovala svoju činnosť i pekne zrekonštruované priestory. Pracovníkov zariadenia i šéfku a zakladateľku Budúcnosti docentku Ľubu Pavelovú prišiel pozdraviť aj primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý jej i ďalším pracovníkom poďakoval za cenné aktivity pomáhajúce klientom zariadenia. Činnosť n.o. Budúcnosť podporuje i  mesto Nitra.

Share This