Najväčšiu pozornosť venujem svojim túžbam a ich naplneniu. Prichádzajú prekážky a moje túžby ako prišli, odchádzajú nenaplnené. Obmedzujú nás choroby, doma v práci, menia náš život proti našej vôli a túžbe. Snažím sa naplniť svoj život tým, čo mi robí radosť, čo mení môj smútok na radosť a pocit uspokojenia. Svoju pozornosť venujem tvoreniu poriadku, harmónie v svojom okolí, doma i v práci. Zaujatie sa činnosťou, ktorá ma baví, o to sa snažím. Zaháňať smútok z neprijatia partnerom, na to mi je najlepším liekom vyhľadávať činnosti, ktoré ma bavia. Opatrovať vnúčatká je radosť. No priveľa chorôb, ktoré si podávame, nám robí život úplne iným, než po akom túžim a čomu by som chcela venovať čas a pozornosť. Sú to veľké obmedzenia, neustále prispôsobovanie sa potrebám členov rodiny. A viac prevažuje ego nad mojim prežívaním. Už bol čas, kedy som uprednostňovala svoje prežívanie, vystriedal ho čas, kedy vystupuje do popredia moje ego, to aká som, to čo ma tvorí a ako ma vidia, či skôr cítia moji blízki. Oni ma chcú obetavú, pracovitú, pomáhajúcu a ja by som viac už potrebovala starať sa o svoje záujmy. Momentálne venujem najväčšiu pozornosť svojmu koníčku a tým je príprava vianočnej atmosféry v práci. Pekné prostredie nás robí lepšími. Upratovanie, čistenie, triedenie, následne zdobenie mi napĺňa život. Manuálne činnosti, pohyb.  Rozrobená robota prerušovaná starostlivosťou o deti. Cítim veľa smútku z toho rozporu, či sa starať len o svoje záujmy, alebo pomáhať. 

Share This