Nemôžem povedať, že by v mojom živote bolo niečo, čo by nejak extrémne prečnievalo nad ostatnými, čomu by som venoval najväčšiu pozornosť. Nerozlišujem najväčšiu a najmenšiu pozornosť. Predmetným veciam, alebo aktivitám venujem toľko pozornosti, koľko si zaslúžia. Podobne to mám aj s pozornosťou k jednotlivým ľuďom. Najväčšiu pozornosť samozrejme venujem svojim najbližším a tiež podľa toho kto z nich v danom okamihu moju pozornosť najviac potrebuje. Tomu sa prispôsobujem a snažím sa, aby nikto neostal ukrivdený, aby nikto nemal pocit, že mi nebodaj na ňom nezáleží. Myslím si, že sa mi to v súčasnosti celkom darí, nikto zatiaľ nevysiela ku mne signáli, že by sa cítil odsunutý na druhú koľaj. Moje rozhodnutia sa snažím robiť na základe logických úvah a hodnotení daných situácii. V minulosti viac vplývalo na moje rozhodnutia moje ego. Vždy som si veril a stál som si za svojim konaním, lebo bolo výsledkom racionálnej úvahy. Je ale pravdou, že dnes už beriem do úvahy aj moje prežívanie, moje pocity a dojmy. Prežívanie jednotlivých situácii má vplyv na moje rozhodnutia. Čo rozhoduje viac, či prežívanie, alebo moje ego sa nedá povedať a ani sa nesnažím niektorú z týchto ciest preferovať. Myslím si, že dnes robím moje rozhodnutia na základe ako mojich pocitov, tak aj môjho ega a samozrejme môjho rozumu. Snažím sa teda robiť rozhodnutia na základe kombinácie jednotlivých faktorov a to najmä so zreteľom na moje okolie, snažím sa robiť rozhodnutia tak, aby som čo najviac pomohol a vyhovel a čo najmenej poškodil, alebo nebodaj zranil.

Share This