Mier vo vnútri môjho srdca vytvára hlavne keď je pokoj v rodine, vtedy som šťastná. Ķeď je pokoj a mier v rodine, tak mám pocit že mám všetko a nič mi vlastne nechýba. Samozrejme aj ja sa snažím byť pokojne naladená, lebo v prvom rade musím začať od seba, keď chcem aby aj okolie bolo v pohode, či už sa to týka práce a lebo rodiny. A na záver asi toto: „Nedopusť, aby chovanie iných ničilo tvoj vnútorný mier.“

Share This