Pre mňa mier v srdci predstavuje ticho, pokoj, vyrovnanosť a pohodu. Na to, aby som dosiahol takýto stav musím si uvedomiť najmä svoje ja. Ja musím mať jasno, čo je v živote dobré a zlé a podľa toho sa aj musím vedieť správať. Správanie je rozhodujúci faktor pre dosiahnutie vnútorného mieru v srdci, lebo to, ako sa správam a najmä spätné väzby k môjmu správaniu, značne ovplyvňuje to, ako žijem, ako sa cítim, ako prežívam jednotlivé emócie. V tomto procese je veľmi dôležité aj vedieť prijímať vonkajšie vplyvy, ktoré na mňa pôsobia. Jedná sa hlavne o tie zlé, ktoré podľa môjho názoru nie sú OK, sú odlišné od mojich predstáv. Dôležitá je najmä moja reakcia na skutočnosti s ktorými nesúhlasím. Tu si musím dávať veľký pozor, lebo moje reakcie sú často podráždené, hnevlivé a neadekvátne. V tejto oblasti ma čaká ešte veľa práce na sebe. Keď budem vedieť zvládať bez problémov aj takéto situácie, tak aj v mojom srdci bude väčšia pohoda a mier, nebudú ma zožierať výčitky za to čo som niekomu v návale zlosti povedal, výčitky, ktoré vedia nahlodať moju vnútorný pokoj a pohodu.

 

Share This