Užívanie alkoholu, drog… znižuje sebaúctu a hlavne v čase, keď si uvedomujete, čo všetko ste povystrájali a aký spôsob života ste viedli, a  kam ste sa dostali… Na zdravej sebaúcte sa dá popracovať, ale je proces dlhodobý a vyžaduje si to čistú hlavu…

Share This