Najväčšia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je sústavne mať strach, že nejakú urobíte. Toto zrnko múdrosti hovorí o sebadôvere a viere vo vlastné sily. Ten, kto si neverí, je už dopredu predurčený na neúspech.

Share This