Je to ale škola na celý život, niekedy to chce zaťať zuby a poviem si to známe, „čo ma nezabije, to ma posilní!“.

Share This