… niekedy si komplikujem situáciu aj prehnaným strachom alebo v nastavení  mysle. Viem, že so stresom treba pracovať, naučiť sa ho ovládať…

Share This