Prekážky, na ktoré by som narazil pri plnení mojich snov, boli prekonateľné a vedel som sa s nimi patrične vysporiadať. Ak už som sa rozhodol môj konkrétny sen si splniť a zistil som, že teraz je ten správny čas a vhodné podmienky na jeho splnenie, tak som šiel za jeho splnením veľmi cieľavedome a vytrvalo, až kým sa mi ho nepodarilo dosiahnuť. Takmer vždy som dosiahol to, čo som potreboval pre splnenie mojich snov, to čo viedlo k ich úspešnému naplneniu. Keď sa stalo, že sa niečo nepodarilo, tak som to zobral pragmaticky, svet sa nezrútil a život išiel a ide ďalej.

Share This