Je veľa foriem slobody, sloboda prejavu, sloboda cestovania a ďalších vecí, ktoré napr. pred niekoľkými rokmi neboli. Aj v tom spočíva pokrok. Hoci nie je náš osobnostný, ale týka sa nás. Nakoniec napíšem, že pod pojmom sloboda si predstavujem konanie za účelom niečoho prospešného a dobrého, ktoré nám nemôže za žiadnych okolností ublížiť a druhého neobmedzuje. A či sa cítim slobodná? Napíšem po pravde, ako kedy. Nie každý deň je slnečný, niekedy prídu aj mraky a poprší, ale slniečko opäť vyjde.

 

Share This