Dnes môžem konštatovať, že som sa dokázal tejto závislosti zbaviť, dokázal som sa vymaniť z područia alkoholu a dokázal som sa stať opäť slobodným človekom. Môžem s plnou vážnosťou skonštatovať, že sa cítim ako slobodný človek, ale stále musím byť v strehu, aby som o túto slobodu neprišiel. Uvedomujem si, že alkohol je veľmi silný protivník, pred ktorým sa musím mať stále na pozore.

Share This