Jediné. Žijem teraz zmenou seba samej, zmenou seba samej a uvoľnením seba samej. Preto si na sebe najviac vážim ochotu robiť na sebe, meniť sa k lepšiemu. Pre môj lepší životný pocit. O to viac, keď vidím, ako sa môj partner trápi sám so sebou. Ako jemu pomáha moja zmena. To má pre mňa zmysel. Má to zmysel aj preto, že to vidia a hlavne cítia moje deti, potrebujem ich naučiť, že zmena na sebe je možná a nesie aj zmenu ľudí okolo mňa. Zmena je dôležitá pre mňa samú. Cítim sa teraz oveľa lepšie, keď odmenou za preukázanie úprimnej starostlivosti a strachu o mňa zo strany manžela, je moje láskavé slovo, pohľad, letmý dotyk. To som predtým roky nedokázala a mne to robí dobre. Cítim sa v bezpečí, uvoľnená, oslobodená od strachu, od slovného napádania, osočovania. Užívam si chvíle rozhovorov, ktoré už nemusím iniciovať len ja. Je mi dobre teraz a tu a v prítomnosti dobrého človeka. Teším sa svojej zmene, svojmu prílevu lásky, žila som v obave, že som si už úplne potlačila city tak hlboko, že nemajú šancu vyplávať na povrch. A vyplávali, srdce mi zalieva láska a pokoj. Pocit dobre vykonanej práce na sebe. Oplatilo sa mi to, trpezlivosť, čakanie, modlitba, meditácia, adorácia, prekonanie vzdoru niekde hlboko v sebe, odstránenie odporu voči partnerovi v sebe, pokora a oslobodzujúce odpustenie.

Share This