Začína sa to uvedomením si, čo je pre mňa dobré a čo zlé, výhodné a nevýhodné. Stojí za tým dlhá cesta uvedomenia sa. Máloktorá alebo máloktorý z nás je v živote taký, že má od mladosti pevne stanovené hranice. Myslím si, že každý má určité hranice, ktoré prezentujú určité hodnoty, ktoré uznáva. Časom, okolnosťami, situáciami si vytvára buď nové hranice alebo staré spevňuje. Keď sa nad tým zamyslím, hranice sa posúvajú po našom premyslení. Presne ako je napísané v úvode, ako všetko aj stavba domu začína položením prvého kameňa, tak aj mi staviame a budujeme svoju svojbytnosť už na nejakom základe.

 

 

 

Share This