Stanovenie si hraníc je najmä o mne. Ak ja viem, čo chcem a čo hľadám a čo je pre mňa dôležité, stane sa priam automatickým, že to, čo je pre mňa nepotrebné, čo mi ubližuje, vylúčim resp. ani k sebe nepustím. Ak mám k sebe dobrý vzťah, nenechám si pri sebe človeka, ktorý ma ničí, nebudem robiť to, čo mi škodí. No to chce sebapoznanie a aj vedomé odrieknutie starých návykov a disciplínu.

Share This