Opísať moje emócia a pocity len v tomto okamihu, alebo v určitom krátkom okamihu môže byť dosť skreslené, lebo je to ovplyvnené skutočnosťou, ktorá sa udiala práve teraz, práve v tomto okamihu. Nedáva to obraz o skutočných mojich emóciách a pocitoch, ktoré podľa mňa sa formujú dlhodobo, sú ovplyvňované mnohými procesmi a okolnosťami. Je dôležité ako sa cítim dlhodobo, v akej som pohode, čo a ako si dokážem uvedomovať a vnímať svojou hlavou a najmä ako viem precítiť jednotlivé zážitky. To sa potom premietne do prežívanie v mojich emóciách, to má vplyv na to čo sa deje v mojom tele. Teraz prežívam podľa môjho cítenia veľmi pekné a pokojné obdobie v mojom živote. Môžem povedať, že prežívam šťastné obdobie spolu s mojou manželkou a najbližšou rodinou. Tešíme sa z našich vnukov, tešíme sa na stretnutia s našimi najbližšími rodinami, tešíme sa z našich výletov do prírody a na iné udalosti, ktoré si vieme naplánovať a potom si ich aj patrične užiť, tešíme sa z toho, že sme všetci zdraví. A viem sa tešiť aj z maličkostí, ktoré som si v minulosti ani nevšimol, ako napr. že je pekný deň, že sme mali dobrý obed, že sú aj ľudia okolo nás šťastní a radi k nám chodia, že im chutí zelenina z našej záhrady a tak.
Share This