Nádej nevnímam ako niečo, čo je úplne abstraktné, nádej má pre mňa konkrétny význam.  Je to viera v hodnoty, ktoré sú pre mňa dôležité – poctivosť, láska, pokora, rešpekt voči životu.  Nádej pre mňa znamená, že kráčam po ceste, ktorá má zmysel.  Je to ten spomínaný maják, alebo možno skôr tie míľniky na ceste, ktoré občas svietia, alebo ukážu smer k mojím hodnotám a hovoria mi, tadiaľto kráčaj a vydrž, stojí to za to. Je to to svetlo, ktoré mi hovorí, vydrž, aj keď je dnes ťažko, nevzdávaj to a choď ďalej, stojí to za to.  A keď je dobre, povedia mi, vidíš ide to, tak kráčaj ďalej. Keď som odchádzala z liečby, mala som pred sebou veľa neistôt.  Nevedela som, čo presne budem a chcem pracovne robiť, vedela so, že sa zmenia a vytriedia moje vzťahy, ľudia, s ktorými som, vedela som, že môj život bude mať iný smer, ale aký…?  Jediné, čo ma držalo bol cieľ, cesta cesta smerom k čistote, úprimnosti, poctivosti, viera a nádej, že to je tá správna cesta, ktorá ma bude viesť mojím životom. Keď som mala ťažké dni, hovorila som si, počkaj do zajtra, nikdy nič nie je tak zlé, ako sa javí.  A spravidla to tak aj bolo, niekedy len jeden spánok, jeden nový východ slnka priniesol posun, trochu som sa ukľudnila, videla veci menej čierno.  Aj za tým posunom stála nádej.  Viem, že život sa vie niekedy prekvapivo zvrtnúť, aj v tom dobrom, a že treba byť trpezlivý a najmä nepanikáriť.  Bez nádeje by to bolo pre mňa ťažké. Nádej a viera sú dôvody vstať každý jeden deň. Nádej a viera, že to, čo som začala vydrží, že nezlyhám, že každým malým krôčikom, ktorý urobím s tým správnym nastavením sa hýbem správnym smerom.  Nádej a viera mi dávajú silu každý večer, keď si prejdem v mysli deň a rozmýšľam, čo ma stretlo a čo ma čaká.  Už viem, že všetko sa mení a že nemožno lipnúť na vlastných predstavách.  Život má svoju vlastnú cestu, ako rieka, a nedá sa plávať vždy proti prúdu, ten tok vecí a ich tempo treba rešpektovať. No nádej mi práve do toho pekne vstupuje, ako niečo vyššie, svieti mi na cestu. Bez nádeje by som nemala silu. Takže, je pre mňa dôležitá, je esenciou môjho života.  A keďže ju my ľudia vnímame, tak asi tu aj má byť a je dobré ju mať.

Share This