Myslím, že vekom stúpala vo mne potreba uvedomenia si vieru v seba samého, že som to ja , kto musí urobiť nejaké zásadné rozhodnutie a riešiť problémy života. Rovnako dôležité bolo a je poznanie, že si musím veriť v naplňovaní predsavzatí a cieľov. To mi veľmi pomohlo a pomáha. Bolo, je a bude v mojom živote ešte mnoho situácií, keď je potreba viery v seba samého taká dôležitá. Ten pocit, že ako dobre som urobil, že som si veril, je nenahraditeľný.
Share This