Ja sám som musel uveriť, že boj so závislosťou zvládnem, že v tomto boji mám na víťazstvo a svoju závislosť porazím. Dnes môžem povedať, že sa mi to darí a verím, že sa bude dariť i naďalej. Samozrejme, že dôležitú úlohu zohráva aj moje okolie, moji najbližší, s ktorými sa stretávam a ktorí stáli pri mne, keď som prežíval ťažké chvíle, ktoré by mohli otriasť mojou vierou v moje vlastné sily. Som presvedčený o tom, že človek, ktorý prestane veriť vo svoje sily je na ceste, ktorá vedie do stratena, k beznádeji, k záhube najmä duchovného života.

Share This