Zodpovednosť v mojom živote hrá dôležitú úlohu, byť zodpovedný k sebe, ale aj k iným ľuďom je pre mňa významná skutočnosť, ktorú by som nerád podceňoval. Aby som bol zodpovedný na to nepotrebujem žiadne nástroje, proste to tak mám nastavené v hlave a nepotrebujem si selektovať k čomu mám byť zodpovedný a k čomu nie. Tak to cítim a vnímam, nejak zvlášť nad tým nerozmýšľam, za tie roky už mám v sebe vybudovaný akýsi vnútorný hlas, ktorý mi hovorí za čo mám niesť zodpovednosť a za čo nie.

Share This