… Zodpovednosť sprevádza celý život, zodpovednosť za rodinu, deti, rodičov, pohodu, nepohodu,  vzťahy….

Share This