Moja zodpovednosť je, keď sú skutky v súlade s tým, ako konám a ako sa správam. Chce to veľa nástrojov, silu, energiu, úprimnosť, odhadnúť situáciu, konať dobro aj pre seba aj smerom k ostatným…

Share This