…Pri pocite zodpovednosti sú však u mňa dve roviny – jedna je tá moja, zodpovednosť za vlastné konanie a potom tá druhá, za iných.  Veľmi mi pomáha veta, a síce, že pokiaľ nesklamem seba, nesklamem ani iných.

Share This