Prečítala som si opätovne knižôčku od Vojtecha Kodeta – Jeho rany nás uzdravili-Krížová cesta. Myslím si, že som si správne vybrala literatúru. Našla som tam rôzne ponaučenia, ktoré mi pomohli zamyslieť sa nad sebou a porozmýšľať o každodenných strastiach života. Ako som napísala predtým. Čítanie tejto knižôčky mi dnes prinieslo relaxáciu. Keď si to tak zhrniem, veľkonočné sviatky pre mňa znamenajú nádej či v prírode, ktorá sa každoročne opakuje alebo nádej na našej životnej púti. Prežívam ich v duchu tradícií, ktoré máme v našej rodine zaužívané a hlavne v pokoji.

 

Share This