Keď tak nad tým premýšľam, tak prežívanie vlastne tvorí podstatu každého života. Tak ako prežívam jednotlivé situácie, ktoré každodenný život prináša, taký aj v skutočnosti môj život je. Na základe prežívanie zažívam všetky možné stránky života, zažívam rôzne pocity, emócie všetkého možného druhu, či už je to radosť, šťastie, spokojnosť, pohoda, alebo na druhej strane hnev, nespokojnosť, nervozita, vnútorný nepokoj a podobne. Teraz až s triezvou hlavou si uvedomujem, aký obrovský rozdiel je v prežívaní života s alkoholom a bez neho. S alkoholom to bol život, ktorého hlavnou prioritou bolo napiť sa. To bol hlavný motív každého dňa. Samozrejme, že som zažíval aj iné pocity, ale tie boli vždy až na druhom mieste. Keď bolo dosť alkoholu uvoľnil sa priestor aj pre iné pocity. Blažený pocit z alkoholu ale prevládal nad všetkým ostatným. Život bez alkoholu som si ani nevedel predstaviť a zrejme som ani nechcel. Dnes s triezvou hlavou si uvedomujem aké to bolo všetko povrchné, plytké, bezfarebné. Dnešný môj život je krásne vyfarebný, s úplne iným prežívaním života ako v minulosti. Intenzita a hĺbka prežívaných pocitov je niekde úplne inde, radosť zo života je niečo, čo sa s alkoholom ani radosťou nazvať nedalo. Som rád, že som sa dokázal prepracovať k takémuto životu, k dobrému životu ktorý dnes prežívam.

Share This