Znamená to pre mňa vytvoriť si s niekým dôverný vzťah, v ktorom mi záleží na tom druhom a je mu záleží na mne a cítim radosť keď je ten druhý šťastný a naopak.

Share This