Vzťah s rodinou prechádza vždy rôznymi fázami. Sme navzájom svojou súčasťou, nesieme sa v krvi, v koreňoch, v návykoch, génoch, črtách, mimike, chovaní a pritom sme každý jedno a niečo osobité.

Share This