Rodina je fenomén nášho bytia, ktorý si vedome budujeme z generácie na generáciu tak, ako sme sa to naučili od svojich rodičov a jej sila a kvalita je daná ako sila reťaze. Stačí jeden slabý článok a trhá sa. Žiaľ. Žiaľ, je veľa rodín, ktoré sú rodinami len na papieri v matrikách. V súvislosti so závislosťou by som rád spomenul pre mňa veľmi silné poslanie rodiny a tým je – pomoc a opora.

Share This