Skutočne je rodina pre môj život veľmi dôležitá asi ako pre každého. Je to priestor, kde sa odohráva všetko, s úžasnými ľuďmi. Je to život, kde všetko začína a končí. Ja mám rodinu všade tam ,kde sa dobre cítim, niečo naučím je tam opora, ale aj podpora.

Share This