Ako vzácnu vnímam partnerskú lásku, ktorá mi dodáva silu a nádej a pevne verím, že niečo podobné z nej čerpá aj môj manžel. Veľmi som sa snažila o pocit slobody môjho partnera. Záleží mi na spolupatričnosti, blízkosti a porozumení. 

Share This