Čo práve potrebujem? Myslím si, že práve teraz prežívam veľmi dobré obdobie môjho života. Som spokojný s tým ako môj život plynie. Som zdravý, rodina a najbližší známy sú tiež v pohode, vzťahy sú bezproblémové, panuje medzi nami vzájomné porozumenie a pohoda. Neevidujem žiadne negatívne trecie plochy, ktoré by bolo potrebné obrusovať. V podstate môžem povedať, že si žijem môj vlastný život naplnený šťastím, láskou, pohodou, tými správnymi emóciami, ktoré si viem dnes vychutnať v plnej miere. Dnes potrebujem hlavne to, aby tento život trval čo najdlhšie. Viem, že raz niečo príde čo ho naruší, ale ja dnes na to nemyslím, plnými dúškami si ho užívam tak ako ho denné situácie prinášajú. Nechcem nič meniť, nechávam ho prirodzene plynúť, a hlavne sa snažím si ho užiť v čo najväčšej možnej miere. A za čo som sám sebe vďačný? Sám sebe som vďačný za veľmi veľa vecí, ale spomeniem tú najdôležitejšiu, t.j. život bez alkoholu, bez závislosti. Som vďačný za to, že som dokázal prestať piť a tým som si dokázal zmeniť celý môj život na život ktorý je krajší, plný emócií a pohody, plný šťastia a lásky. Život, aký by som s alkoholom asi ťažko zažíva.

Share This