Myslím aj na druhých, keď sa im nedarí a hľadám možnosť podpory, povzbudenia a v sebe niečo čo môžem dať. Nerobí mi problém ospravedlniť sa, pokiaľ som niekoho slovom alebo skutkom urazila. Je dobré nájsť v sebe odvahu a byť sám sebou. Hlavne, keď narazím na prekážku kráčať ďalej.

Share This