Keď sa mi nedarí, tak v prvom rade nikdy neskladám dopredu zbrane. Vopred sa vzdávať mi nikdy nebolo po vôli. Vždy sa snažím ísť za svojim cieľom a to mnohokrát aj za cenu drobných strát a neúspechov, ale vždy s vidinou konečného víťazstva. Mnohokrát mi stačila aj malá iskrička nádeje na úspech a myšlienka na nejaké vzdávanie sa mi bola cudzia. Aj v prípadoch, keď sa mi v nejakých činnostiach prestávalo dariť, tak som sa vždy snažil hľadať nové riešenia pre dosiahnutie úspechu.

Share This